Những ngành nghề tài chính cực hot dù kinh tế khủng hoảng

Bạn buộc phải có bằng đại học chuyên ngành liên quan và nhiều xác nhận, đặc biệt là giấy phép hoạt động về bảo hiểm và đầu tư để làm được nghề này.

1. Kiểm toán

Kiểm toán là những chuyên gia kế toán. Công việc của họ là kiểm tra hồ sơ tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức, trường học và cơ quan chính phủ. Họ làm việc cho các công ty kế toán, kiểm toán, cơ quan chính phủ hoặc được các tổ chức, cá nhân thuê khi có nhu cầu. Nghề này yêu cầu các kiểm toán viên phải có kiến thức tốt, am hiểu các nghiệp vụ kế toán, có nhiều bằng cấp, chứng chỉ.

2. Tư vấn tài chính cá nhân

Những người làm nghề này buộc phải có kiến thức chuyên sâu về tài chính cá nhân. Họ thường làm việc cho các tổ chức tài chính, các công ty đầu tư và một số nhà môi giới. Tư vấn tài chính cho người khác không giống với việc tự quản lý tài chính cho mình. Bạn buộc phải có bằng đại học chuyên ngành liên quan và nhiều xác nhận, đặc biệt là giấy phép hoạt động về bảo hiểm và đầu tư để làm được nghề này.

3. Phân tích tài chính

Không phải ai cũng có thể trở thành một nhà phân tích tài chính. Bạn phải có kiến thức chuyên sâu và thông thạo các kỹ năng xem xét báo cáo tài chính, lợi nhuận từ thị trường chứng khoán và dùng những thông tin này để lên kế hoạch đầu tư, phát triển. Bằng cử nhân là yêu cầu bắt buộc khi bạn muốn làm nghề này. Tuy nhiên, các công ty vẫn muốn tuyển những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hơn.

4. Thanh tra thuế

Thanh tra thuế làm việc cho các cơ quan chính phủ. Họ có nhiệm vụ quản lý và thanh kiểm tra hoạt động khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế,… của doanh nghiệp. Điều kiện tiên quyết để bạn có thể làm việc trong ngành này là tấm bằng Đại học. Sau đó, bạn cũng phải học thêm nhiều bằng cấp bổ sung nếu muốn thăng tiến trong nghề.

5. Chuyên gia ngân sách

Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan đều chỉ có một mức ngân sách giới hạn để hoạt động. Công việc của những chuyên gia ngân sách là lập kế hoạch và giám sát việc thu chi ngân sách. Bằng cử nhân cũng là yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn làm nghề này. Những công ty lớn thường yêu cầu chuyên gia ngân sách phải có thêm bằng thạc sĩ.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *